12.5. Európsky deň minerálov

5_12_perexmineraly

Táto iniciatíva európskeho nerastného odvetvia a príbuzných organizácií dáva širokej verejnosti príležitosť objavovať svet nerastov a dozvedieť sa viac o priemyselnom odvetví, ktoré ovplyvňuje každý aspekt nášho života.

V roku 2013  zorganizovalo 113 prevádzok viac než 170 podujatí v 20 európskych krajinách a 11 podujatí v ostatných krajinách sveta.Spoločnosť Carmeuse sa zúčastňuje na projekte formou sprístupnenia lomov, čo umožňuje verejnosti objaviť svet ťažby.

Je to tiež  príležitosť, ako predstaviť miestnym úradom a okoliu naše odvetvie prezentovaním zodpovedného prístupu, našej ochoty chrániť životné prostredie a rozvoja inovatívnych technológií.

5_12_600mineraly

Prvý Deň minerálov zorganizovala spoločnosť Carmeuse v roku 2007. Odvtedy spoločnosť pokračuje v tomto európskom projekte. V roku 2013 boli sprístupnené štyri lomy: Moha (Belgicko), Les Aucrais (Francúzsko), Trebejov (Slovensko) a Doboj (Bosna).

KALENDÁR MEDZINÁRODNÝCH DNÍ PRE NÁS PRIPRAVUJÚ “SLOBODNÍ ĽUDIA” ZO SPOLOČNOSTI FSGROUP.SK A GOAART.SK
.