10.5. Svetový deň – pohybom k zdraviu

5_10_perexpohybSvetový deň – pohybom k zdraviu bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) v roku 2002 a oslavuje sa od roku 2003.

Poukazuje na problém pohodlného sedavého spôsobu života a z toho plynúceho vzrastajúceho počtu chronických ochorení spôsobených nezdravou výživou a nedostatkom pohybu.

 Cieľom tohto dňa je zvýšenie verejného povedomia o zdravom životnom štýle založeného na dostatku primeraného pohybu.

5_10_600pohyb


KALENDÁR MEDZINÁRODNÝCH DNÍ PRE NÁS PRIPRAVUJÚ “SLOBODNÍ ĽUDIA” ZO SPOLOČNOSTI FSGROUP.SK A GOAART.SK